باکوی ایران

نوشتار درباره باکو و 17 شهر قفقازی جدا مانده از وطن

 

تلویزیون حکومتی  مرکز آذربایجانشرقی (شبکه سهند )،

 ترویج ترکی قفقازی و مقابله با زبان ملی

·                  ناصر امیرخیزی - تبریز

شبکه سهند (شبکه استانی آذربایجان شرقی) در بخش اخبار به زبان محلی (زبان آذربایجانی) و یا ترجمه برخی سریالهای فارسی به این زبان، روش خاصی دارد که شامل ویژگیهای زیر می باشد:

1-   استفاده از لغات ترکی قفقازی و غیر رایج در زبان آذری های ایرانی.

2-   تلاش برای عدم استفاده از لغات و اصطلاحات فارسی که در زبان آذری های ایران رایج است.

3-   ساختن لغات و اصطلاحات "من در آوردی"

4-   تلفظ برخی لغات به لهجه برخی روستاها

به عنوان نمونه در سریال "وزیر مختار" که در تاریخ 12/12/91 از شبکه استانی آذربایجان شرقی پخش شده به عبارتهای ذیل توجه کنید:

-        حرمسرا "قادینلاردینی"

-        اولار اوز "طالع لریندن" راضی دیلار

-        اسیر "قادینلاردان" بیر سیاهی ...

-        روسی "سفیر خاناسی"

-        محاربه وسیله لری

-        "یولداشیمی" دؤیدولر (یولداش به معنای همسر!)

-        او افسرلر، او عسگر لر کی...

لغاتی ماننده قادین (=زن)، طالع (=سرنوشت)، سفیرخانه (=سفارت یا سفارتخانه)، محاربه (=جنگ)، عسگر (=سرباز) و از این دست لغت ها در زبان آذری های ایران رایج نیست، و بر عکس در زبان ترکی قفقازی رایج می باشد. چرا در ترجمه و دوبله سریال "وزیر مختار" که از شبکه استان آذربایجان شرقی پخش شد، کوشش می شد ترجمه به زبان ترکی قفقازی نزدیک شود؟ هدف از اشاعه زبان ترکی قفقازی در میان آذری های ایران چیست؟

شایان ذکر است ، لهجه شیعیان آذری قفقاز – که بعد از انعقاد عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شدند – در تلفظ زبان آذربایجانی تا قبل از سلطه نظام کمونیستی بر  قفقاز با لهجه مردم آذربایجان ایران بخصوص لهجه تبریز تفاوت بسیار اندکی داشت . اشعار شاعرانی مانند سیدعظیم شروانی ، قمری دربندی ، صابر شروانی و... که به زبان آذربایجانی سروده شده ، در ساختار و تلفظ لغات ، عین شعر شاعران معاصر آذربایجان ایران است. اما با سلطه نظام کمونیستی بر قفقاز ،زبان شیعیان آذری این منطقه دچار تغییرات خسارتباری شدکه این تغییرات رفته رفته موجب شکل گیری لهجه ای جعلی و فاقد سابقه تاریخی در ایران شمالی (جمهوری آذربایجان ) شد.  تغییر الفبای اصیل و تاریخی ،ورود گسترده لغات روسی و مغولی و استانبولی و... ، قطع ارتباط تاریخی زبان آذربایجانی با زبان فارسی با ممنوعیت آموزش زبان فارسی ، پایه قرار دادن لهجه شهر باکو به عنوان لهجه درسی و آموزشی زبان برای مردم ولایتهای مختلف شیعیان آذری قفقاز و تلاش برای منسوخ کردن لهجه های دیگر مانند لهجه زبانی ولایتهای گنجه و نخجوان و شکی که با لهجه آذری های ایرانی یکسان است ، از جمله اقداماتی بود که موجب تغییر لهجه در زبان آذربایجانی شیعیان قفقاز شد. این لهجه با زبان عمومی کنونی مردم آذربایجان ایران ، تفاوت آشکار و محسوسی دارد. به نحوی که از ادای  چند جمله توسط  فردی مثلا اهل باکو  یا شروان یا ... می توان دانست که این فرد ، خارجی است. این زبان متفاوت با زبان مردم آذربایجان ، « ترکی قفقازی » است . طی چند گذشته تاکنون در رصد برنامه های مختلف شبکه استانی سهند به وضوح قابل مشاهده است که تلاشی محسوس برای ترویج زبان ترکی قفقازی از طریق این شبکه انجام می شود.

در اخبار ساعت 23 شبکه سهند تبریز از لغاتی مانند "آراشدیران" – "آراشدیریلدی" استفاه می شود، آیا عموم مردم استان، معنای این واژه را که در ترکی قفقازی کاربرد دارد، می دانند؟ آیا به جای آن نمی توان از واژه های فارسی رایج در زبان آذربایجانی مانند "محقق" ،"تحقیق" ، "بررسی" و... استفاده کرد؟

شبکه استانی سهند، اصرار عجیبی به معادل سازی مضحک و خنده آور برای برخی لغات و اصطلاحات فارسی رایج در زبان آذربایجانی دارد. لغاتی مانند "همایش" یا "مردم" در زبان آذری ما رایج است، اما شبکه سهند به جای "همایش" همواره از واژه من در آوردی "یغینجاق!" و به جای "مردم" از واژه من درآوردی "جماعت" (که واژه ای عربی است) استفاده می کند.

به عنوان نمونه:

-        بویون تبریز ام.اس ناخوشلارینین "یغینجاغی" برگزار اولدی (اخبار 23- مورخ 4/11/91)

-        زلزله دن درس آلما "یغینجاغی"! (اخبار 23- مورخ 7/9/91)

-        بناب "جماعتی نین" نماینده سی... (خبر 23 – مورخ 23/11/91)

-        تبریز، اسکو و آذرشهر  "جماعتی نین" نماینده سی (خبر23- مورخ 4/11/91)

-        سوریه "جماعتی" مختلف شهر لرده ... (خبر 23 – مورخ 18/10/91)

-        استفاده از واژه "یاناجاق" به جای بنزین! (خبر 23- مورخ 18/10/91)

-        بو شهرستانین کتابخانلاری نین مشکل لرین "آراشدیران!" (مورخ 4/11/91)

-        استانین اقتصادی فعال لاری نین ارزی مشکل لری "آراشدیریلدی!" (خبر23 – مورخ 16/10/91)

-        اطلاعات و فناوری اطلاعات "یغینجاغیندا"! (16/10/91)

-        استفاده از واژه "همشه" به جای "همیشه" (خبر 23 – مورخ 15/9/91)

-        استفاده از عبارت اختراعی "عزیزله مه" به جای "مجلس ترحیم"، "مجلس یادبود"، "مجلس بزرگداشت" و... به عنوان مثال:

"مدرسین جامعه سی نین عزیزله مه مراسمی" (خبر 23 – مورخ 26/11/91)

یا "سید حسن نصرالله مقاومتین شهید فرمانده لری نین "عزیزله مه" مراسمینده، ... (خبر23- مورخ 29/11/91) یا "29بهمن قیامی نین عزیزله مه سینده ..." (خبر23- مورخ 29/11/91)

دربرخی موارد نیز این معادل سازیها به اختراع عباراتی منجر میشود که برای اهل ادبیات خنده آور است . مانند عبارت اختراعی « سؤز دانیشان ! » به جای اصطلاح رایج « سخنگو » در زبان فارسی و البته قابل فهم برای عموم آذری ها .

-        امریکا خزانه دارلیق وزارتخاناسی نین سؤز دانیشانی ! ( اخبار 23 مورخ 19/11/91)

گاهی نیز معادل سازی از اساس غلط است و نشان می دهد که مترجم از اساس ، معنی لغت را نفهمیده و به علت نفهمیدن معنی ، لغت دیگری را به عنوان معادل برای لغت فارسی قابل فهم برای مردم انتخاب کرده است. به عنوان مثال ؛ بارها از اخبار ساعت 23 شبکه استانی سهند یه جای عبارت « شهید یا شهدای گمنام » که همه مردم آذربایجان معنای آن را می دانند ، از عبارت غلط و جعلی « ایتگین شهید! » یا « ایتگین شهیدلر !» استفاد می شود از جمله در خبر ساعت 23 مورخ 15/12/91 . در حالی که « ایتگین » به جای « گمشده و گمگشته » است و نه به معنای « گمنام » که بار معنایی خاصی در ادبیات دفاع مقدس دارد.

به راستی علت اصرار شبکه سهند در پرهیز از  استعمال لغات فارسی رایج در زبان آذری های ایران و گرایش به ترویج لغات ترکی قفقازی چیست و چه هدفی از این کار دنبال می شود ؟

در شبکه سهند حتی اسامی جغرافیایی و ادارات نیز که اسامی خاص است، ترجمه می شود! فی المثل همواره به جای "آذربایجان شرقی" در اخبار شبکه سهند از عبارت "شرقی آذربایجان" استفاده می شود! آیا کسی از مردم آذربایجان شرقی پیدا می شود که به جای "آذربایجان شرقی" از "شرقی آذربایجان" استفاده کند؟ آیا مردم استان معنای "آذربایجان شرقی" را نمی دانند که بایستی شبکه سهند آن را به "شرقی آذربایجان" ترجمه کند؟

-        در اخبار 23 شبکه سهند، همواره به جای عبارت "دانش آموز" از واژه "محصل" استفاده می شود و استفاده مداوم از واژه "محصل"  به جای واژه "دانش آموز" نمی تواند اتفاقی باشد، به راستی چه اصراری برای عدم استفاده از لغات فارسی وجود دارد که مترجمین خبر23 شبکه استانی حاضرند از واژه های عربی به جای فارسی استفاده کنند؟ امروز واژه "محصل" چه در زبان فارسی و چه در زبان آذربایجانی، به طور عموم منسوخ شده است و به جای آن عبارت فارسی "دانش آموز" کاربرد عمومی دارد.

-        در زبان آذربایجانی "ترقه" یا "مواد محترقه" کاربرد دارد، اما در خبر 23 مورخ 7/12/91 از "آلیشان ماده لر" که در زبان آذربایجان رایج نیست  استفاده شده است.

-        اصرار بر تکلم زبان آذربایجانی ایران با لهجه برونمرزی و قفقازی به برنامه خبری ساعت 23 و دیگر برنامه های خبری محدود نمی شود . مشاهده میشود که در اجرای برنامه های ورزشی مانند « موج فوتبال » نیز مجری می کوشد در حد مقدور از لهجه تبریزی فاصله گرفته و به لهجه قفقازی و برونمرزی زبان تکلم خود را شبیه سازد . ( به عنوان مثال موج فوتبال 18 /12/91) یا حتی ترانه های تولیدی  که توسط برخی گوینده ها « ماهنی » خوانده میشود نیز عموما توسط خوانندگان با لهجه قفقازی اجرا میشود !

-        بدیهی است که زبان فارسی زبان ملی و مشترک ایرانیان و زبات تاریخی و رسمی کشور است و لغات و عبارتهای زیادی از این زبان به طور طبیعی در زبانهای محلی ایران امروز و ایران پهناورتر دیروز کاربرد داشته و دارد و تلاش برای زدودن زبانهای محلی از لغات و عبارتهای فارسی و ترویج لغات و عبارتهای برون مرزی به جای آنها، می تواند نشان از جهت گیری نگران کننده ای در « صدا و سیمای حکومتی » کشور باشد که با حفظ هویت فرهنگی ایرانیان بخصوص مردم مسلمان و انقلابی آذربایجان منافات دارد. از سوی دیگر  بایستی توجه داشت که استعمال هر لغت در حد یک بار از تلویزیون ، مانند استعمال آن توسط هزاران و صدها هزار نفر است. تلاش برای ترویج لغات برونمرزی در فرهنگ مردم آذربایجان ایران ، در واقع تلاشی برای یکسان سازی زبان  بومی آذربایجان با زبان تحریف شده در قفقاز و به مخاطره انداختن هویت زبان و فرهنگ آذربایجان است. در عین حال ، این کار تبعات سیاسی نیز دارد که قابل بررسی است.

در پایان قابل ذکر است ، « امنیت فرهنگی » مقوله ای خاص و بسیار پر اهمیت است که در وهله اول ، با همین اقدامات آسیب می بیند. فراموش نکنیم کلام امام راحل را که فرمودند ما از محاصره اقتصادی یا نظامی نمی ترسیم آنچه ما را می ترساند محاصره فرهنگی است( نقل به مضمون ) « استحاله فکری و فرهنگی » نیز آسیبی بسیار مهم است که ابتلا به آن ، فرد را به تشبه به دیگران و بیگانگان در طرز تکلم ، خط و الفبا ، زبان ، طرز پوشش و ... وا می دارد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

 

واصف طالب اف ، فرماندار نخجوان در دیدار با محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران درباکو گفت : ما محبت های همه جانبه ایران را در دوران سخت مردم نخجوان فراموش نمی کنیم

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، واصف طالب اف در دیدار با سفیر ایران در باکو، اتحاد و دوستی جمهوری اسلامی ایران و نخجوان را برای تحکیم مناسبات سودمند دانست و گفت: جمهوری آذربایجان دوست استراتژیک و همسایه قابل اعتمادی برای جمهوری اسلامی ایران است .

سفیر ایران در باکو نیز گفت: اراده مسوولان ایران بر تقویت روابط دوکشور است.

پاک آیین آینده مناسبات دو طرف را روشن توصیف کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که باید شناسایی شده و در خدمت توسعه روابط فیمابین قرار گیرد.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی و در زمان مناقشه قره باغ با تامین گاز و برق و مواد غذایی ، نفت و بنزین و سایر مایحتاج  اهالی نخجوان مانع از ایجاد فاجعه انسانی در این منطقه شد . این کمکها به صورت رایگان انجام شد.

از آن زمان تاکنون نیز تانکرهای سوخت ، خودروهای باری و مسافری جمهوری آذربایجان برای تردد به نخجوان از خاک ایران استفاده می کنند . احداث جاده مرزی بیله سوار – جلفا توسط جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد ارتباط زمینی بین نخجوان وباکو تاکنون میلیاردها دلار هزینه در بر داشته است.

با همه کمکهای گسترده ای که توسط جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان شده و آقای واصف طالب اف فرماندار نخجوان بارها بر ان اعتراف کرده است ، متاسفانه طی ده سال گذشته ، اقدامات گسترده ضد ایرانی و ضد اسلامی در نخجوان اجرا شده که از جمله آنها ، تعطیلی شعبه کمیته امداد امام خمینی ، تعطیلی مسجد بزرگ حضرت زهرا ( سلام ا... علیها ) ، تعطیلی مدرسه علمیه حضرت امیرالمومنین ( علیه السلام ) ، سازماندهی حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نخجوان توسط شعبه سازمان امنیت و شکستن شیشه های ساختمان سرکنسولگری ، رفتار اهانت آمیز با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در نخجوان و ... از جمله این اقدامات است ، اینگونه اقدامات ضد اسلامی و ضد ایرانی ، در واقع پاسخی است که از سوی حاکمان باکو و نخجوان به محبتهای گسترده ایران داده شده است .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

اعتراض سردبیر زندانی نشریه " صدای تالش "

هلال محمداف از نویسندگان برجسته قوم تالش همچنان زندانی است. وی در تازه ترین اقدام ، در واکنش به عملکرد دادگاه باکو از حضور در این دادگاه خودداری کرد.

هلال محمداف سردبیر نشریه معروف " تولیشی صدو " (صدای تالش ) که به جرم انتشار نشریه تالش زبان سالهاست در زندان بسر می برد، طی سالهای گذشته نیز چندین باراز سوی ماموران امنیتی دولت باکو دستگیر و آزاد شده است. وی در انتشار نشریه صدای تالش به دانشمند شهید نوروز علی محمداف همکاری داشت که نوروز علی محمداف پس از مدتها زندانی شدن ، در شرایط سخت و غیرانسانی به علت اعمال شکنجه درزندان باکو به شهادت رسید.

هلال محمداف به دنبال انجام مصاحبه ای درباره شاعر بزرگ تالش " علی آقا واحد "دستگیر شد.محمداف در این مصاحبه سخنانی بدین مضمون گفته بود که دولت باکو به وجود این شاعر بزرگ قوم تالش که غزلهای زیبایی به زبان آذری سروده افتخار می کند ، اما اجازه نمی دهد یک نشریه یا برنامه رادیویی بهز بان مادری این شاعر یعنی زبان تالشی منتشر شود.

بعد از این مصاحبه ، هلال محمداف دستگیر و زندانی شد ، مقامات باکو ابتدا وی را به فعالیت علیه ثبات دولت و... متهم کردند اما بعدها اعلام شد که از سردبیر نشریه صدای تالش مواد مخدر کشف شده است !

گفتنی است قوم بزرگ تالش از اقوام کهن ایرانی است که به زبان آنها شبیه زبان فارسی است. قریب دو میلیون نفر از جمعیت ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) تالشها تشکیل میدهند که با سیاستهای پان آذریستی رسمی دولت باکو تحت فشارهای شدید فرهنگی – سیاسی و اقتصادی قرار گرفته اند و حتی دولت باکو از ارایه خدمات عمومی مانند گاز خانگی ، آب بهداشتی ، درمان و... به جمعیت تالش زبان خودداری میکند.

تالشها در اوایل فروپاشی شوروی ، دولت مستقل " جمهوری تالش مغان " را به رهبری "ژنرال علی اکرام همت اف " تشکیل دادند ، اما در پی حمله وحشیانه دولت باکو این دولت سقوط کرد و رهبر آن نیز که از فرار و پناهنده شدن به کشورهای دیگر خودداری کرده و مقاومت را برگزیده بود ، دستگیر و به مدت 12 سال زندانی شد . وی بعد از 12 سال و در حالی شرایط جسمی ناگواری داشت ، از زندان دولت باکو آزاد شد. دولت باکو به وی اجازه اقامت در کشورنداد و با لغو تابعیت ، وی را به اروپا تبعید کرد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

الهام علی اف به عنوان مفسد مالی بزرگ معرفی شد.

 

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی به نقل از روزنامه آزادی چاپ باکو ، رییس دولت باکو یکی از مفسدان بزرگ مالی جهان است که برای موسسات بین المللی  بررسی کننده فساد ، چهر های شناخته شده است.

این روزنامه نوشت :الهام علی اف به عنوان مفسد مالی در سال 2012 در جهان از سوی سازمان بین المللی تحقیقات در فساد و جرایم سازمان دهی (OCCRP) اعلام شد.

گفتنی است خانواده حیدر علی اف حدود بیست سال است که قدرت را در باکو در دست دارد. نفت و اقتصاد در اختیار طیفی از وابستگان این خانواده و افرادی چون الهام علی اف ، رامیز مهدی اف ، کمال الدین حیدر ، رونق عبدالله یف و...  است و این گروه ثروت و منابع کشور را مانند اموال شخصی در اختیار گرفته و دهها شرکت تجاری سود اور نیز ایجاد کرده اند.این در حالی است که با گذشت 17 سال از امضای آتش بس توسط حیدر علی اف و خاموشی مناقشه قره باغ ، اوارگان این مناقشه همچنان در چادرها و کپرها و تحت پوشش مراکز خیریه مانند کمیته امداد امام خمینی زندگی می کنند.

 

وزیر خارجه سابق اسراییل :

روابط بین اسراییل و دولت باکو گسترش خواهد یافت

 

آویگدر لیبرمن وزیر سابق امور خارجه رژیم صهیونیستی گفت : « روابط بین اسراییل و دولت باکو بیش از بیش گسترش خواهد یافت».

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، لیبرمن در گفتگو با خبرنگار «وستنیک قفقاز» افزود :

تقویت روابط اسراییل با دولت باکو  و دولت قزاقستان مهم ترین دستاورد من در زمان فعالیت در وزارت امور خارجه اسراییل بوده است. و این مناسبات شرایط توسعه روابط دولت یهودی با کشورهای مسلمان را فراهم کرده است.

وی با ابراز امیدواری به این که پس از انتخابات در اسراییل مجددا به پست قبلی خود بازگردد، گفت: صرف نظر از نتیجه انتخابات، روابط اسراییل با کشورهای قفقاز و آسیای میانه همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته وی، بین اسراییل و کشورهای مزبور قراردادهای طولانی مدت در زمینه های فروش اسلحه، فناوری های مدرن و تبادل علمی و فرهنگی موجود است.

 

سفیر آمریکا در ایروان: مرز ترکیه و ارمنستان باید باز بشود

 

به گزارش آپا، "جان هفیرن" سفیر آمریکا در ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران در کنگره آمریکا، با بیان این که گروه مینسک تنها میانجی برای حل و فصل مناقشه قره باغ می باشد، لزوم گشایش مرز ترکیه و ارمنستان را مورد تاکید قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه روابط بین این دو کشور، در پاسخ به سوالی در مورد به موضوع «نسل کشی ارامنه» گفت : ارزیابی حوادث سال 1915 در صلاحیت سفرا نیست و مراجع مافوق در آمریکا از صلاحیت اظهار نظر در این رابطه برخوردارند.

وی افزود: وظیفه سفارت آمریکا کمک به تبدیل ارمنستان به کشوری امن و دموکراتیک است .

شایان ذکر است طی سالهای گذشته روابط ارمنستان و ترکیه سیر صعودی داشته و سفر رییس جمهور ترکیه به ارمنستان در راس یک هیات 120 نفری ، نقطه عطفی در روابط سیاسی ترکیه و ارمنستان محسوب می شود . روابط تجاری دو طف نیز رو به گسترش بوده و شرکتهای ترکیه اصلی ترین منبع تامین مواد غذایی ارمنستان هستند.

 

 

نامه سازمان آزادیبخش قره باغ به الهام علی اف

 

 سازمان آزادیبخش قره باغ با ارسال نامه ای به الهام علیف رییس دولت باکو، خواستار آزادی مدافعان قره باغ از زندان شد.

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، در نامه سازمان آزادیبخش قرهب اغ به الهام علی اف ، موضوع آزادی " دکترمحسن صمداف" رهبر حزب اسلامی و "نگار یعقوبلو" از فعالان جوان حزب مساوات مورد توجه قرار گرفته است.

در این نامه همچنین با اشاره به این که 10 سال پیش گروهی از جوانان که بین مردم به عنوان پارتیزان های قره باغ شناخته می شدند، به اتهام ایجاد گروه مسلح غیرقانونی روانه زندان شده و همه آنها اکنون پس از طی مدت محکومیت شان آزاد شده اند، آمده است: «هدف اصلی این گروه جنگیدن در برابر نیروهای اشغالگر ارمنستان بود و تنها یکی از آنها به نام محمد محمداف که در 20 سالگی به حبس ابد محکوم شده بود، هم اکنون نیز در زندان به سر می برد. دادگاه عالی باکوبه توصیه دادگاه حقوق بشر اروپا در 5 فوریه مجددا به پرونده وی رسیدگی خواهدکرد. وی 10 سال است که در زندان به سر می برد و بیمار است. تنها فرزند مادر تنهایش می باشد که او نیز در بستر بیماری است.

در خواست دیگرمان در ارتباط با دکترمحسن صمداف رهبر حزب اسلامی است. وی به شدت بیمار است و امکان مرگ وی وجود دارد. دکتر صمداف نماینده طیف دینداران جامعه آذربایجان است. ادامه بازداشت وی ،دینداران و کسانی را که سعی در ایجاد همبستگی ملی را دارند، نگران می سازد و چنان چه در زندان اتفاقی برای وی بیافتد، این به سود جامعه و وحدت ملی نخواهد بود.

در پایان این نامه ضمن ابراز نگرانی از ادامه محکومیت نگار یعقوبلو از فعالان جوان مخالف دولت ، درخواست شده که با توجه به این که پدر این فعال سیاسی جوان از داوطلبان جنگ قره باغ بوده و خدمات ارزنده ای در مقابله با اشغالگران ارمنی داشته، نسبت به آزادی وی از زندان اقدام شود. 

گفتنی است بعد از به قدرت رسیدن حیدر علی اف ، جریان مردمی دفاع از قره باغ ( آمونلار ) که عده زیادی از آنان نیز در جنگ قره باغ کشته شده بودند ، مورد هجوم حیدر علی اف قرار گرفته و سرکوب شدند و روشن جواد اف رهبر آمونها نیز در باکو توسط ماموران امنیتی کشته شد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

آشفتگی سران باکو از تلاش نامزد احتمالی ریاست جمهوری

 برای الحاق ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان )به ایران

 

طی روزهای گذشته مطبوعات و رسانه های باکو با انتشار واکنش های عجولانه مقامات رژیم باکو ، آشفتگی آنها را از انتشار موضع یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری در ایران نشان دادند.

از زمان انعقاد عهدنامه های تحمیلی  گلستان و ترکمانچای به دولت ایران که موجب جدایی اجباری 17 ولایت قفقازی ایران شده ، ملت ایران و بخصوص نخبگان  همواره از این جدایی متاثر و متاسف بوده اند ، و شاعران و نویسندگان زیادی درباره اندوه جدایی ولایتهای قفقازی ایران و امید به الحاق دوباره این سرزمین به ایران آثار زیادی خلق کرده اند که در این میان میتوان از بزرگانی مانند ملک الشعرای بهار ، استاد شهریار ( شاعر ملی ایران ) و از شاعران معاصر آذری ایران مانند استادمحمدعابد تبریزی ، استاد یحیی شیدا ، استاد جلال محمدی ، روانشاد استادشبخیز  و... نام برد.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی ، و گسترش موج بیداری اسلامی به میان مسلمانان قفقاز ، توجه ملت ایران و بویژه آذری های ایران برای الحاق دوباره سرزمینهای اشغال شده و ولایتهای تاریخی مانند باکو ، گنجه ، نخجوان  و... افزایش یافت . بعد از انقلاب اسلامی در تبریز برای نخستین بار حجه الاسلام والمسلمین هاشمزاده هریسی در تبلیغات برای انتخابات مجلس ، یکی از اهداف خود را بازگرداندن ولایتهای قفقازی اعلام کرد . این حرکت وی با استقبال گسترده مردم تبریز روبرو شد و هاشمزاده هریسی با رای بالایی از سوی مردم به مجلس شورای اسلامی رفت تا اهدافی را که اعلام کرده بود  ، پیگیری کند . اخیرا نیز قاضی زاده نماینده ارومیه در مجلس اعلام کرد که برای طرح موضوع عهدنامه های سیاه گلستان و ترکمانچای در مجلس اقدام خواهد شد.

با اعلام پیگیری موضوع الحاق  دوباره سرزمینهای قفقازی و اشغال شده ایران در جریان جنگهای روس – ایران به وطن اصلی ، مقامات دولت نوپا و ضداسلامی باکو به شدت آشفته شده اند.

 

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، مطبوعات وخبرگزاریهای دولتی باکو اخبار و مطالب گسترده ای درباره موضع گیری یک روحانی ایرانی منتشر کرده اند . به گزارش مطبوعات و رسانه های باکو آیت ا... سیدمحمدباقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ، سرزمینهای جدا شده از ایران مانند ایالتهای قفقازی را بدون خونریزی به کشور بازخواهدگرداند.

خبرگزاری های وابسته به دولت باکو مانند آپا و ترند  واکنشهای مقامات باکو را در اینب اره منعکس کردند. آپا از واکنش ائلمان عبدالله یف خبر داد . عبدالله یف سخنگوی وزارت خارجه باکو  در کنفرانس خبری خود در پاسخ به خبرنگاران پیرامون این موضوع گفت : وزارت امور خارجه باکو ادعای ارضی عنوان شده از سوی سید محمد باقری خرازی نامزد رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را ادعایی وحشتناک می داند واین اظهارات بی پایه به نظر میرسد.

از سوی دیگر معاون حزب حاکم باکو ( حزب آذربایجان نوین / یئنی آذربایجان ) نیز به پیشنهاد سید محمدباقری خرازی درباره پیوستن دوباره ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان )به ایران واکنش نشان داد.

علی احمداف معاون حزب حاکم بر ایران شمالی در حالی که اظهاراتش نشان میداد به شدت افسرده و عصبانی است ، گفت : ادعاهای ارضی این آیت الله علیه کشورهای همسایه ایران از جمله جمهوری آذربایجان، در شرایط فعلی کشور وی، حاکی است که وی فاقد تفکری آزاد است.

احمداف با بیان اینکه اینگونه اظهارات برازنده سیاستمداری آزاداندیشی نیست، افزود: مطرح شدن ایده تغییر نقشه سیاسی منطقه توسط فردی را که خود را نامزد واقعی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران می داند، اقدامی جدی نمیتواند باشد.

روز نامه « اولایلار » ( حوادث ) که معروف است توسط سفارت رژیم صهیونیستی در باکو تامین مالی میشود ، اظهارات برخی از افراد سیاسی را در این باره منعکس کرده است . زلیمخان محمداف کارشناس سیاسی گفته است : «بیان چنین اظهارات از سوی افراد رسمی  ، تهدیدی علیه موازین دیپلماتیک و حقوق بین المللی است. اما بیان این اظهارات توسط یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری در ایران ، حاکی از ان است که ملت ایران نیز به این ایده توجه دارد» وی اشاره نکرده است که چگونه بیان اظهارات مشابه توسط مقامات و افراد حکومتی باکو علیه ایران ، با موازین دیپلماتیک و بین المللی سازگار است ؟

دکتر عاکف حمیداف ، تحلیلگر مستقل در باکو که به دلیل انتشار تحلیلهای واقع نگرانه مورد تعقیب دولت باکو است ، طی مطلبی با عنوان « آیا ما دوباره به وطن نیاکان خودمان ایران خواهیم پیوست ؟ » در نشریه « اسلام سسی / صدای اسلام » نوشت : اینکه یک نامزد احتمالی در ایران از الحاق مجدد قفقاز جنوبی  به ایران سخن می گوید ، نشان میدهد که در میان ملت ایران ، مساله عهدنامه های گلستان و ترکمانچای و جدایی قفقاز و شیعیان آذری از ایران با گذشت قریب دویست سال هنوز فراموش نشده است. معمولا کاندیداهای ریاست جمهوری شعارها و ایده هایی را مطرح می کنند که با مذاق ملت موافق باشد تا بتوانند آرا را به سوی خود جلب کنند. از این گذشته ، من تصور می کنم که این نامزد احتمالی ریاست جمهوری ، در واقع واکنشی به اقدامات مستمر دولت خام باکو علیه ایران نشان  داده است. وقتی الهام علی اف که 18 سال دوره حاکمیت خود و پدرش نتوانسته اند یک سانتی متر از اراضی را از ارمنستان بازپس گیرند ، خود را رییس جمهور تمام آذری های جهان معرفی  می کند و دشمنان تمامیت ارضی ایران تحت حمایت سازمان امنیت  الهام علی اف، هر روز در باکو نشستی علیه ایران برپا می کنند ، از اینکه یک نامزد احتمالی ریاست جمهوری در ایران ایده بطلان عهدنامه های سیاه گلستان و ترکمانچای را مطرح کند ، نباید تعجب کرد .

دکتر حمیداف افزود : دولت باکو از ترس گرایش دوباره مردم برای پیوستن به ایران ، تلاش میکند واقعیتهای تاریخی مانند جدا شدن جمهوری آذربایجان یا ارمنستان را از ایران کتمان کند و از سوی دیگر با حمایت امریکا و اسراییل برای ایجاد تفرقه قومی در آذربایجان ایران می کوشد تا با ایجاد منازعه و برادر کشی قومی در ایران ، هم خواست امریکا و اسراییل را برآورده سازد و هم گرایش شیعیان قفقاز را به ایران کاهش دهد.

دکتر حمیداف با اشاره به اقدامات اخیر دولت باکو در مرزها علیه آذری های ایران و کشته شدن عده ای از مرزنشینان اردبیلی توسط  ماموران مرزی دولت باکو ، تعطیلی بازارچه های مرزی  و ایجاد موانع برای ورود آذری های قفقاز به ایران توسط دولت باکو نوشت : این اقدامات به روشنی نشان میدهد که دولت باکو از ارتباط میان آذری های قفقاز و آذری های ایران به شدت می هراسد و این ارتباطات را عاملی برای افزایش گرایش مردم به ایران ارزیابی میکند ، این در حالی است که ایران رژیم ویزا را لغو کرده و در واقع بزرگراهی برای ورود آذری های قفقاز به ایران ایجاد کرده است.

 

انتشار واکنشها درباره الحاق مجدد این منطقه به وطن اصلی یعنی ایران در مطبوعات و رسانه های باکو همچنان ادامه دارد، این در حالی است که اغلب مطبوعات و رسانه های مخالف دولت باکو در داخل این کشور ، تنها به انتشار اصل موضع گیری آقای باقری خرازی اکتفا کرده و گویی نوعی موافقت خود را با این طرح اعلام کرده اند.

 

واکنشهای عجولانه و دست و پاچگی سران دولت نوپای باکو از شعار انتخاباتی یک نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که هیچ  مسولیت دولتی هم ندارد ، در حالی است که دولت باکو با حمایتهای برخی کشورهای بیگانه به طور عملی ، ضد تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند. تلاشهای دولت کوچک باکو علیه تمامیت ارضی ایران حتی در کتابهای درسی این دولت نیز منعکس است. دولت باکو که در فلمروی تحت حاکمیت آن 4 میلیون نفرآذری به اضافه 3 میلیون نفرتالش و لزگ و وآوار و کرد وروس وارمنی و... زندگی می کنند و بر اقلیتی 4 میلیون نفری از شیعیان آذری با دیکتاتوری و رویکرد ضد شیعی حکومت می کند ، خود را حاکم تمام آذربایجانی های جهان معرفی میکند!

انتشار اطلس جعلی وترسیم بخشی از خاک ایران در این نقشه به عنوان اراضی تاریخی دولت 20 ساله باکو توسط آکادمی دولتی به اصطلاح علوم در باکو ، برگزاری همایشهای و نشستهای متناوب عناصر و گروهکهای تجزیه طلب ضد ایرانی در باکو ، برگزاری همایشهای موسوم به کنگره آذری های جهان توسط دولت باکو با رویکرد مداخله گرانه و ضد تمامیت ارضی ایران توسط الهام علی اف ، تلاش نمایندگی های سیاسی دولت باکو در کشورهای مختلف برای حمایت از عناصر تجزیه طلب ضد ایرانی ، تبلیغات ضد ایرانی مداوم در کتابهای درسی و رسانه های دولتی و شبه دولتی ، همکاری در ترور دانشمندان هسته ای ایران با رژیم صهیونیستی  و ...  تنها گوشه ای از اقدامات دولت وابسته باکو علیه ملت ایران و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی است که متاسفانه تاکنون با پاسخ قاطع و مناسبی از سوی دولت ایران روبرو نشده است

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

لوطي هاي اجنبي

 

مقاله ای از روزنامه نگار پیش کسوت و معروف باکو در ترسیم وضعیت امروزی ایران شمالی

  • به قلم : فيروز هاشم اف روزنامه نگار و تاریخ پژوه در باکو

 

 

هذيان‏هاي انقلابي كساني كه از فراهم شدن شرايط ياوه‏گويي براي خود به وجد آمده‏اند را كنار بزنيم و چشم در واقعيت بدوزيم. رويدادهاي 13 ـ 12 سال اخير (1) مساله‏اي را پيش آورده كه باعث خجالت همه ما است. آنچه مايه خجالت ماست، يا با فرامين رسيده از در ارتباط دارد، يا ويژگيها و رنگ  فصلي دارد و يا چيزي فراتر از مراسم دهه‏هاي بدنام نيست.

دليل؟ بفرماييد! مقاله «فرياد توپخانه» را كه به دستور ويژه كميته مركزي (حزب كمونيست) در نشريه كمونيست درج شده بود، به خاطر آوريد. يك ميليون نفر در ارتباط با كندن يكي دو بوته و تصميم ارامنه براي بريدن درخت گلابي، به ميدان مركزي باكو سرازير شدند... ماهها سپري شد، سالها گذشت، خائنين به دين و ملت مفتخر به دريافت نشانه‏هاي «افتخار جهان ترك» و «ادامه دهنده راه آتاترك» و سايرين شناخته شدند.

گندابي نمانده كه آلوده‏اش نشده باشيم و خلاصه، مردم به روز «اشراف روم» كه زماني جز به خوردن و تفريح كردن به چيز ديگري نمي‏انديشند، دچار شده‏اند. دريغ از تو، حكومت شوروي! نمي‏دانستيم، غافل از آنكه اين نظام، از خاك، غيرت و ناموس، دين و حتي از زبان من محافظت مي‏كرده است.(2) تحت حمايت روس كه به او بد و بيراه مي‏گفتيم، پس از خوردن و نوشيدن در كنار نهرهاي «آقدام»، براي نوشيدن چاي پيش «ساموئل » (3) مي‏رفتند و قلدري مي‏كردند. حال ، اغلب آنها در باكو صاحب املاك و اموال شده و براي مرده ارمني رحمت مي‏فرستند. چه خوب كه حمله كردند و گرنه عمرمان در دشت و روستا هدر مي‏رفت. تماشاي بزن و بكوب چهار كانال تلويزيوني تا صبح (4) و ... اگر هم كسي ايراد بگيرد، كساني كه ... شروع به حرف زدن درباره تعداد شهيدانشان خواهند كرد... جانشان به جهنم، كساني كه در پي يك تكه نان جلاي وطن كرده‏اند، كساني كه به هزار دليل در دخمه‏ها مي‏پوسند و ...

كسي هم به مندرجات روزنامه‏ها توجهي ندارد. يك مشت... مطبوعات را چنان از اعتبار انداختند كه اكنون حتي اگر جامه قرآن به تن كني سودي نخواهد بخشيد. كسي به چيزي اعتقاد ندارد. دريغ از تو، حكومت شوروي ! قدرش را ندانستيم، اگر هم تبليغات ضد خدايي را رواج دادي، با اين همه ، مثل اكنون به دين اجدادي و ايمانمان لطمه وارد نشد. در حدود 200 تشكيلات ميسيونري در سايه «بيگهاي توخالي» كه به دليل خود فروختگي خود را به پلهاي قدرت رسانده بودند ، ‏توانستند وارد كشوري شوند كه از درد مي‏نالد. آيا اگر دستور مقامات بالا دست نبود، وزارت دادگستري جرأت دادن پاسخ منفي به يكي از آنها را داشت؟! پس از آنكه تخريب معنويات مردمي كه ايمانشان گسسته شده و قبله‏شان را گم كرده‏اند، به حد خود رسيد، كميته دولتي رسيدگي به امور تشكلهاي ديني؟! را ايجاد كردند. معلولان پول خريد دارو را ندارند ، كارگران بعضي از مؤسسات ماهها قادر به دريافت حقوق خود نيستند و الي آخر. ولي براي يك سازمان طويل ، ساختمان پرعظمت، پرسنل و بودجه اختصاص مي‏دهند. (5) يك نفر هم جرأت نمي‏كند، بپرسد كه آيا بهتر نبود به جاي هدر دادن اين همه بودجه، كساني را كه اجازه ورود اين ميسيونرهاي قلدر را به كشور داده‏اند ، به پاي ميز محاكمه بكشند؟

در كجاي تاريخ جهان ديده شده كه در بين ملت سرافكنده‏اي كه خاك كشورش اشغال شده و مغلوب گشته، افرادي كه طريقتهاي اجانب و دشمنان را ترويج مي‏دهند، هر چه كه بخواهند، انجام دهند.

به جاي دادن صلاحيتها و امتيازات ديگر به اداره روحانيت مسلمانان قفقاز، ايجاد يك كميته بدنام كاري بود كه در وهله اول مورد نياز زيردستان نيروهاي صهيونيستي و مسيحي بود. دقت كنيد كه چگونه با استفاده از فنون ابتدايي، توجه مردم را منحرف مي‏كنند. در اول خبر مي‏دهند كه هيچ كس ناراحت نباشد، مساله ثبت قانوني لوطيهاي اجنبي بررسي خواهد شد... پس از گذشت هفته‏ها و ماهها به ناگهان مي‏گويند كه كار تحقيق را آغاز كرده، به فلان نهاد هشدار داده‏ايم و اگر نسبت به هشدار ما بي‏اعتنا باشند، كاري خواهيم كرد كه توبه كنند. باز هم هفته‏ها مي‏گذرد ، رافيق علي اف رييس كميته ساختگي مانند هنرپيشه‏هاي هاليوود به طور مرتب در صفحه تلويزيون ديده مي‏شود، مدام حرف مي‏زند. ولي اول و آخر حرف او مشخص نمي‏شود. خبر مي‏دهند كه ملت مي‏تواند اشك چشمان خود را پاك كند، كليساي مسيحي «بابتيست» به علت تحقير مسلمانان بسته شده است. ليكن پس از چند روز معلوم مي‏شود كه هيچ بسته نشده و صرفاً لوطيها اين بار تحت نامي ديگر فعاليت مي‏كنند. دسته ديگر خرابكار كه تحت نام «كليساي محبت» فعاليت داشت، مثل اينكه حادثه‏اي رخ نداده باز هم مشغول كار خود مي‏باشند.(6) رافيق علي اف هم خاطر جمع است كه هر قدر هم براي مردم تظاهر كند، به پاي محضر كشانده نخواهد شد. در حالي كه فقط يكي از دهها  مقاله انتقادي كه تاكنون در صفحات نشريه‏ها چاپ شده، كافي بود تا اين شخص مورد بازخواست قرار گيرد. چند ماه قبل علايم هشدار دهنده مشخصي از طريق جرايد درباره اينكه هتل «ارشاد» با پول چه كساني ساخته شده و چه كارهايي در آنجا صورت مي‏گيرد، به گوش رسيد. هيچكس به آن اعتنا نكرد... (7) در نهايت، در شماره 214 سال 2002 نشريه «شرق» يك خبر كه هم جالب بود و هم متزلزل كننده، به چاپ رسيد. غافل از اينكه يك تروريست وهابي درست دوازده بار در ماههاي ژانويه و فوريه سال 2002 در كميته تحت رهبري رافيق علي اف حضور يافته است. عبدالرحمن فخري عضو سازمان « القاعده » به همراه يك هم مسلك خود ديدارهايي در چندين مسجد و كليسا در باكو داشته و حتي مدت يازده روز در هتل « ارشاد» به سربرده ، بدون اينكه در اداره پليس ثبت شده باشد. دراينجا مي‏گويند، آفرين بر آقاي رافيق! خرابكارهاي اجنبي در حال متلاشي كردن كشور از داخل مي‏باشند. ببينيم جناب رافيق براي نشان دادن خود ، از كدام پستوها درمي‏آيد . پس از مدت زماني، رافيق به ناگهان بيان مي‏كند كه بايستي با طرز ويژ‏ه‏اي درباره دانشجويان كه در كشورهاي خارج تحصيل مي‏كنند، تحقيق شود، زيرا به صداقت آنها نسبت به وطن وملت چندان اعتماد ندارد و الي آخر. (8) يك نفر پيدا نمي‏شود كه بگويد اي جناب رييس كميته، تو از چه موقع مصمّم شده‏اي كه درباره صداقت اين و آن حكم صادر مي‏كني؟ ملت درك كرده است كه تو و هوادارانت در خدمت كدام مذهب هستيد. سخنان «لئونيد موروزن» سرپرست اجتماع «شاهدين ايهگوا» (شاهدان يهوا) مؤيّد آن است كه حيدر علي اف هنگام حضور در آمريكا گفته است كه «مبلغين مذهب به كشور ما تشريف بياورند و كار خود را انجام دهند. بگذاريد آنان عقايد خود را انتشار دهند. (شماره 36 تاريخ 15 سپتامبر 2002 ، نشريه «ريتينگ»).

آقاي علی اف ، به گفته باكويي‏هاي قديمي، اينك چه كسي را فريب مي‏دهي؟ مدتهاست كه اين سخنان چاپ شده است. اگر دروغ است، آنان را تكذيب بكن. ليكن اگر اين يك حقيقت وحشتناك است، در اين صورت، اين چه بازي است؟ اگر خود رييس جمهوري به اين هنگامه‏ها روا مي‏دهد، در اين صورت اين چه كميته‏اي است؟

بحث بر سر «لحاف» ملانصرالدين، نبوده و بلكه نيتهاي مكارانه بدتر از آن در ميان مي‏باشد. بي‏دين‏هاي شوروي زماني كه تبليغات انجام مي‏دادند، مرد و مردانه مقاصد خود را كتمان نمي‏كردند. ولي آنهايي كه در مقابل مزد زياد جهان صهيونيستي لااباليگري مي‏كنند، پرچم ايران شمالي را روي ميز خود مي‏گذارند و اگر هم لازم باشد دم از استقلال و ملت و وطن مي‏زنند. در حالي كه ملت در مقابل چشمان ما از بين مي‏رود. من يقين دارم كه ديري نخواهد پاييد، ساير افراد هم همانند حاجي علينوروز، اظهارات افشا كننده خود را منتشر خواهند كرد. ولي مي‏ترسم كه كار از كار گذشته باشد و اظهارات افشا ‌كننده بي‏نتيجه بماند. كارشناسان مسايل شرقشناسي و روشنفكران ما كه كم و بيش داراي آمادگي و تجربه مي‏باشند، سكوت اختيار كرده‏اند. افرادي چون عليار صفرلي (9)، بدون آنكه به توطئه‏گران معنوي و هواداران آنان و دشمنان داخلي كه كمر ملت را مي‏شكنند، توجه داشته باشند ، چركاب را به طرف ايران مي‏پاشند. به اظهارات عليار معلم در شماره 211 نشريه « خلق جبهه‏سي» توجه كنيد: « كشتيهاي دولت باکو در درياي خزر ، از طرف ايران مورد هدف قرار گرفته‏اند. اكنون ايران در امور اقتصادي ، تحصيلي، سياسي و حتي خانوادگي ما داراي تأثير مي‏باشد و ضربه‏هاي سنگيني به ما مي‏زند... ايران آمده و درداخل خانه ما نشسته است، در حالي كه شرايطي براي تركهاي آناتولي فراهم نمي‏كنيم....» فرستاده‏هاي نيروهاي صهيونيسم ـ مسيحيت و دستپروردگان آنان در مقابل چشمان همه، آذربايجان را محو مي‏كنند. ولي اين كارشناس مسايل شرقشناسي ما كاملا هذيان مي‏گويد. توجه كنيد، سخنان عاري از مسئوليت و در سطح هذيان عليار صفرلي چه قدر با فعاليت افرادي چون رافيق علي اف هماهنگي دارد . اولا، ايران در داخل خانه ما ننشسته است، بلكه آنهايي كه كلمه «آركاداش» (10) را تكرار، موجودي ما را ويران و جيبهاي خود را با هزار نوع كلاهبرداري پر و به چشم حقارت به ما نگاه مي‏كنند، سيستم تحصيلي و فرهنگ ما را با سوء استفاده از پانتركيستهاي احمق ويران مي‏كنند، در خانه ما نشسته‏اند. از موسيقي گرفته تا انواع غذاها، همه چيز را از ما دزديده و دنياي معنوي نسل جوان با كثيفترين فرهنگ صادر شده از تركيه آلوده شده است. فروشندگان كباب تركي، بقالهاي كوچك، اراذل و اوباش استانبول به اين مملكت چه آورده‏اند؟ ضربه‏اي كه از سوي كلاهبرداران ترك بر كشور ما وارد شده است را حتي نمي‏توان با خسارت ناشي از حملات مغولها مقايسه كرد . زيرا اين ضربه بيش از آن فاجعه‏بار و زيانبار است. افتراءهاي مطرح در مورد غرق شدن كشتيها به حدي تحريك كننده است كه در شان آدم نيست كه بر سر اين موضوع بحث كند.

ايران چه كند كه ترك گرايان ما كه خود را كيسه غيرت مي‏دانند، نمي‏توانند مطرب‏هايي چون كامران حسنلي كه نام ملت را لكه‏دار مي‏كند، سرجاي خود بنشاند. زندگي در اين مملكت كه ذوق موسيقي ملت آن از سوي صاحبان رستورانها معين مي‏گردد، افرادي كه زماني دم از بي‏ديني و ايده‏هاي سوسياليستي مي‏زدند، اكنون درباره ارزشهاي ملي حرف مي‏زنند. زندگي در اين مملكت گناه است كه برخي افراد از خارج براي خود معشوق مي‏آورند، در مقابل چشمان مردم دست كشيشهاي كاتوليك را مي‏بوسند و ...

توضيحات:ــــــــــــ

1)      منظور سالهاي پس از استقلال ايران شمالي است.

2)      گفتني است بحرانهاي اقتصادي و سياسي متعدد  ايران شمالي پس از فروپاشي شوروي باعث شده است كه برخي‏ها دوران شوروي را بهتر از وضعيت كنوني اين كشور به ويژه در موضوع قره‏باغ بدانند. البته نبايد فراموش كرد كه روسيه امروزه در عمل از حاميان ارامنه در قره‏باغ است.

3)      منظور از ساموئل ، ساموئل بابائيان وزير دفاع سابق جمهوري خود خوانده قره‏باغ است كه در اشغال قره‏باغ و هفت شهر اشغالي خارج از قره‏باغ در سالهاي 1992 ـ 1993 نقش عمده‏اي داشت و به عنوان يكي از قهرمانان ارمني شناخته مي‏شود.

4)      گفتني است در ايران شمالي چهار كانال تلويزيوني تركيه رله مي‏شود كه استار و تي . آر . تي از جمله آنهاست. اغلب برنامه‏هاي اين كانال‏ها را برنامه‏هاي مستهجن تشكيل مي‏دهند و گهگاه نيز مذهب مورد نظر تركها از طريق اين كانالها تبليغ مي‏شود.

5)      اشاره‏اي است به كميته دولتي امور ديني ايران شمالي كه نخستين رييس اين كميته  رافيق علي اف  بود كه گفته مي‏شود با آمدن وي فعاليت وهابي، مسيونري و بطور كلي تبليغات ضد اسلامي در اين كشور افزايش يافته است. حال آنكه اكثريت مطلق مردم ايران شمالي شيعه هستند. گفته مي‏شود كميته دولتي امور ديني درمقابل اداره روحانيت قفقاز كه رياست آن را الله شكور پاشا زاده برعهده دارد، تشكيل شده است.

6)      برخي از فرقه‏هاي ضاله مسيحي و يهودي مانند مدح و مينيما كه فعاليت آنها حتي در كشورهاي غربي نيز ممنوع شده است، در ايران شمالي فعاليت مي‏كنند.

7)      گفته مي‏شود يك كشور عربي براي ترويج وهابيت در ايران شمالي امكانات متعدد از جمله هتل ارشاد را در اختيار رئيس كميته دولتي امور ديني ايران شمالي قرار داده است.

8)      اشاره غير مستقيمي است به اتهام‏هاي ناروايي نظير بنياد گرايي و جاسوسي كه به برخي از طلاب آذري كه در ايران درس مي‏خوانند، زده مي‏شود.

9)      عليار صفرلي از چهره‏هاي فعال جبهه تندرو خلق و سفير سابق رژيم باكو در ايران است.

10) كلمه آركاداش در مورد تركيه‏اي‏ها بكار مي‏رود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

مدافع حقوق بشر در باکو :

 مردم خواستار معرفی عاملان و آمران قتلهای سیاسی هستند

 

دولت باکو ، که در راستای همکاری با سیاستهای کشورهای اروپا و بلوک مسیحی به عضویت شورای اروپا درامده است ، مدعی است که آزادی سیاسی و مطبوعاتی را در حد اروپا رعایت میکند.اما شورای اروپا هر از چند ماه با صدور بیانیه ای به افزایش تعداد زندانیان سیاسی ، دستگیری و ضرب و شتم خبرنگاران ، قتل مخالفان سیاسی توسط دولت باکو اعتراض میکند.

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی از باکو ، دکتر عاکف حمیداف تحلیل گر مسایل سیاسی و مدافع حقوق بشر ، در این باره گفت : دولت باکو در ردیف نخست دولتهایی است که حقوق بشر را به صورت گسترده نقض میکنند. ولی از آن جهت که این دولت مطیع دستورات و سیاستهای امریکاست ، جامعه بین المللی و در واقع چند کشور موثر در سازمان ملل ، توجهی به وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) ندارند.

حمیداف افزود : نیروهای امنیتی و پلیس دولت باکو  دارای اختیارات فراقانونی بوده و در زندانی کردن و شکنجه و ضرب و شتم مخالفان و حتی قتل آنها آزادند. وی افزود : علیرغم اینکه افرادی مانند ائلمار حسین اف ( سردبیر نشریه مانیتور ) ، راییل رضایف ( فرمانده نیروی هوایی ارتش ) ، واقف عبدالله یف ( معاون حزب اسلامی ) ، علی حسن آقایف ( عضو حزب اسلامی ) ، نوروز علی محمداف ( دانشمند برجسته و رهبر فرهنگی تالشها ) ، کامران محمداف ( فرزند نوروز علی ) ، تورج زینال اف ( از فعالان اسلامی نخجوان ) ، و افراد متعدد دیگری از مخالفان سیاسی با سلاح گرم ترور شده و یا در زندانهای الهام علی اف جان باخته اند ، اما تاکنون قاتلان این افراد و یا کسانی که دستور این قتلها را صادر کرده اند به خانواده های قربانیان و افکار عمومی معرفی نشده اند.

وی اظهار داشت : پایمال شدن ابتدایی حقوق بشر توسط دولت باکو به گونه ای است که برخی کشورهای اروپایی که امتیازات مهم نفتی و سیاسی از دولت باکو گرفته اند ، مجبور به اعتراض می شوند.

این مدافع حقوق بشر گفت : افکار عمومی با این گونه اعتراضهای بی اثر و بیانیه های تکراری قانع نمیشود و مردم ، خواهان معرفی عاملان و امران قتلهای سیاسی در کشور هستند.

گفتنی است مجمع پارلمانی شورای اروپا با تصویب قطعنامه پیشنهادی کریستوفر اشتراسر گزارشگر ویژه این شورا، خواهان آزادی زندانیان سیاسی در باکو از جمله آنار بایراملی خبرنگار محلی صداوسیما در باکو شد.

به گزارش خبرگزاری مدیافوروم، در نشست پاییزه مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه پیشنهادی کریستوفر اشتراسر با موافقت اکثریت اعضا به تصویب رسید.

در این قطعنامه آمده است در حال حاضر 90 زندانی سیاسی به دلیل ابراز عقیده و بیان ،فعالیت رسانه ای ، شرکت در تجمعات مردمی یا انتقاد از دولت،  با پاپوش پلیس و با اغراض سیاسی و احکام سفارشی به زندان محکوم شده اند .

اکثریت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا با بی اساس دانستن اعتراضات نمایندگان  دولت باکو در مجمع پارلمانی شورای اروپا، این قطعنامه را تصویب و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله خبرنگاران محبوس و احترام باکو به اصول آزادی بیان شدند.

پیش نویس این قطعنامه جولای گذشته در کمیته حقوق بشر مجمع پارلمانی شورا اروپا به تصویب رسیده بود .

گفتنی است نمایندگان دولت باکو در مجمع پارلمانی اروپا ، دیکتاتور باکو یعنی الهام علی اف را به عنوان " حامی آزادی و مطبوعات " معرفی کردند که با تمسخر حضار روبرو شدند.

دولت باکو در سال 1380 به عضویت شورای اروپا در آمده است و تنها کشور عضو شورای اروپا است که در آن دهها نفر خبرنگار مستقل و فعال سیاسی به علت انتقاد از دولت با اتهام مضحکانه مواد مخدر در زندان هستند .

آنار بایراملی خبرنگار محلی صداوسیما در باکو اواخر بهمن گذشته با پاپوش پلیس بازداشت شد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

تظاهرات گسترده در باکو علیه تداوم دیکتاتوری

و حاکمیت الهام علی اف

علیرغم افزایش سرکوب و خشونت توسط دولت باکو  و زندانی  و کشته شدن عده ای از مخالفان و اسلامگرایان ، بار دیگر خیابانهای باکو شاهد تظاهرات گسترده اعتراض آمیز مردم بود.

اعتراض گسترده مردم علیه دولت باکو بعد از آن شعله ور شد که پارلمان باکو در اقدامی دیگر برای نقض آزادی های ابتدایی مردم  قانون " جرایم سنگین برای هر گونه اعتراض و تجمع و راهپیمایی " را تصویب کرد. پارلمان باکو که در حقیقت زیر نظر رییس دولت عمل می کند و اکثریت نمایندگان آن از سوی دولت منصوب شده و اعضای حزب حاکم ( اذربایجان نو  - یئنی آذئربایجان ) هستند همواره مطیع دستور دولت بوده و در مواقع لازم قانونهای  مورد نیاز الهام علی اف و گروه حاکم را برای سرکوب آزادیخواهان تصویب میکند.

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، با قانون جدید جرایم سنگینی برای تجمعات، راهپیمایی ها و تحصن های آزادیخواهان در نظر گرفته شده است. اما به محض انتشار خبر تلاش دولت و پارلمان برای تصویب قانون جدید ، اهالی معترض به تظاهرات در خیابانهای باکو پرداختند.

مردم جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی )با تظاهرات در خیابان‌های باکو خواستار انحلال پارلمان و کناره‌گیری رئیس‌جمهور این کشور شدند که در جریان این تظاهرات ده‌ها نفر بازداشت شدند.

تظاهرات‌کنندگان خواستار استعفای رئیس‌جمهور و انحلال پارلمان بودند.

زمانی که نیروهای پلیس گروهی از تظاهرات‌کنندگان را به خودروهای حمل بازداشتی‌ها انتقال می‌دادند، مردم شعار «شرم بر شما»، «پارلمان را منحل کنید» و «استعفا بده دیکتاتور» سر دادند.

«ناتوان سلیم‌زاده» فعال سیاسی عضو حزب جبهه مردمی که در تظاهرات بازداشت شد. پیش از بازداشت در مصاحبه ای گفت: « الهام علی اف نمی‌تواند کشور را اداره کند، باید کناره‌گیری کند... ما لایق رهبری بهتر و انتخاباتی دموکراتیک هستیم».

لایحه ای پیشنهادی برای قانون تجمعات و گردهمایی ها آماده شده که بعد از تصویب آن، جرایم مربوطه در قانون جنایی و یا قانون انضباطی چندین برابر افزایش خواهد یافت.

 تهیه کننده لایحه رافائیل جبرائیل اف عضو کمیته ساختاری دولت و هیئت سیاست حقوقی مجلس ملی می باشد. بر اساس مستندات به دست آمده برای سایت مدیا فروم، در لایحه اخیر، جرایم و مجازات مالی سنگینی برای حاضرین و ترتیب دهندگان تجمعات و تظاهرات هایی که مجوز دولتی نداشته باشند در نظر گرفته شده است. مثلا؛ در قانون فعلی اگر حکومت به برگزاری تجمع و تظاهراتی راضی نباشد فرد خاطی از مبلغ 7 تا 13 منات جریمه می شود، در حالی که در لایحه اخیر که تحویل دفتر مجلس ملی شده؛ مبلغ 500 تا 1000 منات پیشنهاد(تکلیف) شده است.

در این لایحه به ترتیب دهندگان و افراد تشکیلاتی چنین تجمعاتی که رضایت حکومت را کسب نکرده اند (تجمع بدون مجوز- مترجم)، مبلغ 1500 تا 3000 منات جریمه در نظر گرفته شده است.

اگر فرد تشکیل دهنده فردی دارای سمت باشد(مثلا رهبر حزب سیاسی یا معاون و کارگزار حزبی باشد) جریمه وی از مبلغ 3000  تا 6000 منات پیشنهاد  شده است.

اگر فراخوان و تشکیل دهنده شخص حقوقی باشد(حزب سیاسی، تشکلهای غیرحکومتی، شرکتها و...) باشد مبلغ پیشنهادی جریمه از 15000  تا 30000 منات می باشد.

بر اساس قوانین فعلی، تجمع های غیرمجازی که حقوق و آزادی های دیگران را ضایع کند، یا ضرر جدی به منافع افراد یا گروهی وارد کند برای شرکت کنندگان 300 منات جریمه و برای ترتیب دهندگان تجمع 500 منات جریمه اعمال می شود، ولی در لایحه پیشنهادی اخیر؛ در صورت بروز چنین وضعیتی، چه افراد شرکت کننده و چه ترتیب دهندگان تجمع تا 8000 منات جریمه می شوند.

یا اعتقاد تحلیلگران سیاسی ، دولت الهام علی اف با تصویب قانونهای جدید و تنگتر کردن فضا برای مخالفان که اکثریت مردم را تشکیل میدهند کوشش دارد حکومت شخصی خود را تداوم دهد. دکتر عاکف حمیداف تحلیلگر سیاسی در باکو که پیش از این به علت شرکت در تظاهرات ازادیخواهانه مدتی را در زندانهای باکو سپری کرده در این باره گفت : خانواده علی اف ها از سال 1993 قدرت را در باکو به دست گرفته اند و حکومت خانوادگی و شخصی خود را ادامه میدهند . البته انتخاباتهای صوری و نمایشی هم برگزار میشود و هر بار نیز اروپایی ها و امریکایی ها از تقلب گسترده در انتخاباتهای برگزار شده توسط دولت خبر میدهند اما در واقع چیزی تغییر نمی کند.

حمیداف افزود : تلاش برای تصویب قانون جدید برای بازتر شدن دست دولت در سرکوب مردم در این زمان رویدادی اتفاقی نیست چرا که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده و الهام علی اف میخواهد برای 5 سال سوم نیز رییس دولت باشد.

وی اظهار داشت : امریکا و رژیم صهیونیستی از دولت الهام علی اف حمایت میکنند چرا که وی در داخل آزادیخواهان و اسلامگرایان را سرکوب میکند و در سیاست خارجی از متحدان مطیع امریکاست.

 

اعتراف  رییس دولت باکو به تعلق

 هفده شهر قفقاز به ایران

 

علی اف  رییس دولت باکودر گفتگو با هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به تعلق تاریخی هفده شهر قفقاز  به ایران اذعان کرد و از ایران در خواست کرد که منطقه قفقاز را حفظ کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان فروپاشی شوروی و رهایی اراضی قفقازی ایران از تسلط روسیه – که با انعقاد عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای از ایارن جدا شده بود – مسولیت ریاست جمهوری را برعهده داشت ، به واسطه روابط  دولتی و حتی شخصی خود با مسولان سیاسی جمهوری های رها شده از تسلط روسیه ارتباطات زیادی داشت و کمکهای خاصی نیز به این افراد و جمهوری های رها شده انجام می داد.

هاشمی رفسنجانی در تازه ترین گفتگوی  مطبوعاتی خود ، گوشه ای از دیدگاههای سران برخی جمهوری های  استقلال یافته را درباره ایران فاش کرد ، مسایلی که در کتابهای خاطرات هاشمی ذکر نشده اند و شاید جزو اسرار به شمار می روند.

 

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی، هاشمی رفسنجانی در آخرین گفتگوی خود با فصلنامه مطالعات بین المللی به تمایل حیدر علی اف ( از کارگزاران دیرینه حزب کمونیست و سازمان ک گ ب شوروی ) برای الحاق جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) به ایران اشاره کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوره ریاست جمهوری خود گفت : سران برخی کشورهای مشترک‌المنافع بهترین دوستان من بودند و حامی آنها پس از استقلال، جمهوری اسلامی ایران بود که در زمان دولت من بود." "آقای نیازوف که کشورش مرکز مهم گاز منطقه است به من می‌گفت که شما بیایید گاز ترکمنستان را معامله کنید و در اختیار شما باشد تا این بحث‌ها پیش نیاید. در حال مذاکره بودیم که عمر دولت من تمام شد و دیگران دنبال نکردند."

هاشمی رفسنجانی افزود : در تاجیکستان، در قزاقستان، با این عظمت، اسرارشان را به ما می‌گفتند. چون آنها مرکز مهم فضایی شوروی سابق بودند. به علاوه مراکز مهم موشک‌های ده کلاهکی که به سمت دنیا نشانه گرفته بودند در آنجا بود و همه اینها را می‌گفتند که چه کار می‌کنند و با ما مشورت می‌کردند.

در این گفتگو که از طریق خبرگزاری فارس نیز منتشر شده ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کشورهای ایجاد شده در اراضی قفقازی ایران گفت :واقعاً در شمال ایران در قفقاز، گرجستان و جمهوری آذربایجان، صمیمی‌ترین دوست ما بودند." "در جمهوری آذربایجان در یک جلسه رسمی که خبرنگاران هم حضور داشتند، آقای حیدر علی‌اف به من گفت که هفده شهر قفقاز متعلق به شماست و باید اینها را حفظ کنید. ما با شما هستیم."

شایان ذکر است  پس از فروپاشی شوروی ، وضعیت فلاکت بار اقتصادی جمهوری های  نوپیدا مانند ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) و ترکمنستان و ... را در برگرفت به حدی که در آن زمان حیدر علی اف که عنوان حاکم نخجوان ( رییس مجلس عالی نخجوان ) فعالیت داشت ، سوخت مورد نیاز خودروی خود را پیدا نمی کرد و سوخت مورد نیاز وی  و منطقه نخجوان را جمهور یاسلامی ایران تامین  می کرد. علاوه بر این ، وضعیت فلاکت بار اقتصادی و گرانی سرسام آور و از سوی دیگر فروپاشی مراکز اقتصادی و غارت آنها توسط مسولان ، موجب شیوع قحطی در این مناطق شده بود و در این وضعیت ، جمهوری اسلامی ایران میلیونها تن مواد غذایی و گندم به صورت رایگان به مردم اراضی قفقازی هدیه می کرد. حیدر علی اف هر هفته یا دوهفته یکبار در تبریز و تهران حضور می یافت . در این وضعیت حیدر علی اف خواستار الحاق مناطق قفقازی به ایران بود و به حقایق تاریخی مانند تعلق هفده شهر قفقاز به ایران ، آشکارا و در حضور خبرنگاران اعتراف می کرد ، اما  حیدر علی اف بعد از پیوند با امریکا و صهیونیسم و در اختیار قرار دادن منابع انرژی کشور در اختیار شرکتهای غربی  تحت عنوان  « قرار داد قرن »  و در حقیقت فروش امتیاز 80 در صد باقیمانده کشور به غرب و صهیونیسم ، نه تنها از با دشمنان  اسلام و ایران به همکاری پرداخت ، بلکه حتی حقایق تاریخی مانند تعلق 17 شهر قفقاز به ایران را منکر شد . حیدر علی اف در حمله امریکا به افغانستان و عراق به طور کامل با جورج بوش ( ریس جمهور جنایتکار امریکا ) همکاری کرد و علاوه بر اینکه زمین و آسمان ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) را در اختیار نیروهای مسلح امریکا قرار داد ، صدها تن از سربازان ارتش باکو را برای کشتار مسلمانان به عراق و افغانستان اعزام کرد که عده ای از این نیروهای اشغالگر نیز کشته شدند. به پاس خدمات گسترده حیدر علی اف به امریکا و صهیونیسم ، دولتهای غربی از دستیبابی فرزند وی ( الهام علی اف ) به قدرت حمایت کردند و اکنون قریب 20 سال است که خانواده حیدر علی اف حاکمیت باکو را در اختیار گرفته و به طرز دیکتاتوری حکومت می کنند.

دولت باکو مواضع خود را همواره بر اساس سیاستهای غرب تنظیم میکند و دشمنی با مسلمانان افغانستان و عراق ، همکاری با صهیونیسم علیه مقاومت لبنان و فلسطین و تبلیغ علیه گروههای مقاومت ، دشمنی با نظام سوریه ، و فعالیت مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران بخصوص همکاری اطلاعاتی با امریکا و صهیونیسم ، حمایت از گروههای تروریست ضد ایرانی و تبلیغ علیه  ایران و تشیع و مرجعیت شیعه از اقدامات دایمی دولت باکو می باشد.

دولت الهام علی اف اخیرا  دهها تن از اسلامگرایان  ، روحانیون و فعالان هیاتهای مذهبی را دستگیر و زندانی کرده است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

ادامه تخريب مساجد توسط دولت باکو  و احداث کنیسه های یهودیان
 
 
اگر ما بعد از فروپاشی شوروی به وطنی که از آن جدا شده ایم یعنی ایران ملحق میشدیم  هرگز امکان نداشت مورد اشغال و تجاوز ارمنستان و امریکا و اسراییل واقع شویم . بدبختی تاریخی مسلمانان قفقاز جنوبی از زمانی آغاز شد که با انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای از ایران  جدا شده و تحت اشغال روسیه قرار گرفتند بعد از فروپاشی شوروی نیز تحت اشغال ارمنستان و امریکا و اسراییل هستیم . ما بعد از جدایی از ایران همواره تحت اشغال و با بدبختی زندگی کرده ایم و این روزگار سیاه هنگامی به پایان خواهد رسید که دوباره به ایران ملحق شویم .
 
طی ماههای اخیر اخبار مربوط به فعالیتهای استالینی دولت باکو از جمله تخریب و تعطیل مساجد - ممنوعیت پخش اذان و موج دستگیری فعالان اسلامی بخصوص ضرب و شتم و شکنچه عزاداران سالگرد رحلت پیامبر اسلام همچنان جایگاه خاصی در مطبوعات غیر دولتی باکو دارد.
فعالیتهای ضد اسلامی و خشن دولت باکو حتی موجب اعتراض مطبوعات و رسانه های ترکیه نیز شده است . با این حال دولت الهام علی اف بدون توجه به اعتراضها همچنان روند تخریب مساجد را پیگیری می کند.
 

"باباخانف" فعال  در زمينه امور مذهبى از  اقدامات دولت باکو  برای تخريب  یک مسجد دیگر خبر داد و گفت: مأموران دولتى و نيروهاى وابسته به کمیته ضد دینی ( کمیته نظارت بر امور دینی ) اعلام كرده‏اند كه قصد دارند طى چند روز آينده مسجد "حضرت فاطمه زهرا(س)" را تخريب كرده و در جاى آن ورزشگاه بسازند.

اين فعال  مذهبی در ادامه گفت: پيش از اين، طى چند ماه اخير نيز دو مسجد شيعى ديگر كه يكى مسجد "حضرت محمد(ص)" نام داشت، تخريب شده‌اند. بهانه دولت براى تخريب مساجد شيعيان قديمى بودن و عدم بازسازى آن‏ها بوده است. يكى از اين مساجد نيز به بهانه نداشتن مجوز ساخت تخريب شد. به نظر مى‏رسد نقش اصلی را در طراحی " تخریب مساجد " حزب حاکم موسوم به اذربایجان نوین بر عهده دارد .

"باباخانف" همچنين افزود: سال 2009 ميلادى از سوى سازمان جهانى يونسكو، به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسلام معرفى شده بود . ما انتظار داشتيم دولت باکو حداقل در این سال به بهانه عنوان پايتختى جهان اسلام، اقداماتى در مسير ارتقاى فرهنگ اسلامى انجام دهد اما متأسفانه نه‏تنها چنين نشد بلكه مى‏بينيم كه مساجد موجود نيز تخريب مى‏شوند.

عاکف حمید اف تحلیلگر سیاسی در باکو  طی مقاله ای در سایت اینترنتی خود نوشت : سیاست استالین در دهه سی قرن گذشته میلادی  الگوی دولت باکو برای مبارزه با اسلام و مسلمانان است . همانگونه که استالین مساجد را تعطیل و تخریب کرد دولت کنونی باکو نیز این کار را انجام میدهد و همانگونه که استالین فعالان مذهبی و روحانیون را به زنجیر و زندان کشید الهام علی اف نیز این کار را انجام میدهد.

حمید اف در مقاله خود افزوده است : در دوره شوروی کمیته ای به نام کمیته تبلیغات ضد دینی وجود داشت و علاوه بر آن کارگزاران حکومت در باکو که کمونیستهای بیدین بودند در ادارات مختلف با دین مبارزه میکردند و اصولا مبارزه با دین یکی از اهداف اصلی حکومت شوروی بود این روند هم اکنون توسط کمیته  دولتی نظارت بر امور دینی و احزاب و رسانه های دولتی مانند حزب آذربایجان نوین و حزب استقلال ملی ( ملی وطنداش پارتیاسی ) به مدیریت صابر رستمخانلی پیگیری میشود.

حمید اف نوشته است : در ارمنستان  دولت با دین مسیحیت مبارزه نمیکند اما در جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) دولت با دین اسلام مبارزه میکند و روزی نیست که خبری از اقدامات ضد دینی دولت مانند دستگیری فعالان اسلامی و تخریب مساجد منتشر نشود.

ائلشن نصیر اف از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی باکو نیز در گفتگو با سایت اینترنتی " گفتگو " گفت : در سالهای منتهی به فروپاشی شوروی آزادی مذهبی و سیاسی در باکو بیشتر از اکنون بود .

وی افزود : دولت باکو یک برنامه چند جانبه برای محو فرهنگ و ارزشهای اسلامی و اخلاقی جامعه تدوین کرده است و هدف اصلی این برنامه نیز تبدیل جامعه شیعی جمهوری آذربایجان به یک جامعه فاسد و یهودی گرا و غرب پرست است.

نصیر اف گفت : دولت باکو روابط بسیار نزدیکی با اسراییل و صهیونیسم بین الملل برقرار کرده و هز از چند ماه کنیسه های جدیدی توسط یهودیانی که تعداد جمعیت انها بیش از چند هزار نفر نیست در کشور ساخته میشود اما مساجد شیعیان یک به یک تخریب میشود.

وی افزود : دولت باکو برای تحریک احساسات مردم سابقا اعلام میکرد که مساجد را در قره باغ ارمنیها تخریب کرده اند اما مردم ما به چشم خود میبینند که مساجد در باکو و گنجه تخریب میشود آن هم توسط دولت .

نصیر اف گفت : واقعیت انکار ناپذیر این است که سراسر جمهوری آذربایجان اشغال شده است اگر ۲۰ درصد کشور  در مناقشه قره باغ  جدا شده است اراضی باقیمانده نیز در اشغال امریکا و اسراییل است. دولت باکو گاهی شعارهایی درباره قره باغ و امکان اغاز جنگ در قره باغ میدهد اما همه میدانند که هدف دولت فقط سرگرم ساختن افکار عمومی است وگرنه دولتی که سران آن تا گلو در فساد اقتصادی و اخلاقی غرق شده و کشور را به امریکا و اسراییل فروخته اند هرگز جرات آغاز جنگ را ندارد.

نویسنده کتاب " اسلام در قفقاز " در پایان سخنان خود گفت : اگر ما بعد از فروپاشی شوروی به وطنی که از آن جدا شده ایم یعنی ایران ملحق میشدیم  هرگز امکان نداشت مورد اشغال و تجاوز ارمنستان و امریکا و اسراییل واقع شویم . بدبختی تاریخی مسلمانان قفقاز جنوبی از زمانی آغاز شد که با انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای از ایران  جدا شده و تحت اشغال روسیه قرار گرفتند بعد از فروپاشی شوروی نیز تحت اشغال ارمنستان و امریکا و اسراییل هستیم . ما بعد از جدایی از ایران همواره تحت اشغال و با بدبختی زندگی کرده ایم و این روزگار سیاه هنگامی به پایان خواهد رسید که دوباره به ایران ملحق شویم .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

 

خبرنگاران باکو خواستار حمایت ایران شدند.

 

جمعی از خبرنگاران  روزنامه های مختلف باکو با مراجعه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو ،  نامه ای خطاب به دولت ایران تقدیم مسولین سفارت کردند.

در این نامه آمده است : سرزمین جمهوری آذربایجان در حقیقت بخشی از ایران بوده که با عهدنامه های گلستان  و ترکمانچای تحت اشغال روسیه قرار گرفت و پس از فروپاشی شوروی امید می رفت که دوباره به سرزمین نیاکان خویش ملحق شویم ، اما امیدهای مردم به یاس گرایید و در اتفاقی شوم ، بار دیگر این سرزمین تحت اشغال خارجی درآمد. قره باغ تجزیه شد و قرار داد دوستی در سال 1994 میان حیدر علی اف و ارمنستان امضا گردید. حیدر علی اف قراردادهای دیگری نیز با امریکا و سران صهیوینسم بین الملل امضا کرد و بدینگونه منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان که در واقع « ایران شمالی » است ، به بیگانگان واگذار شد. و در حقیقت بخش باقیمانده کشور نیز در اختیار غرب قرار گرفت.

 در نامه خبرنگاران باکو خطاب به جمهوری اسلامی ایران آمده است : طی ماههای اخیر ، صدها تن در جمهوری آذربایجان به اتهام فعالیت دینی ، آموزش قرآن در مساجد و تشکیل هیاتهای حسینی دستگیر و زندانی شده اند ،  ما از همه مسولین ایران و مسولین شیعیان بخصوص مراجع تقلید خواستار حمایتهای عملی هستیم.

ما از دولت جمهوری اسلامی میخواهیم نسبت به سرنوشت مردم جمهوری آذربایجان که در حقیقت بخشی از ملت بزرگ ایران هستند توجه بیشتری نشان داده و مانع از پایمال شدن حقوق ابتدایی میلیونها شیعه آذری توسط حاکمیت دیکتاتوری باکو شود.

 

 

اعتراف  رییس دولت باکو به تعلق

 هفده شهر قفقاز به ایران

 

علی اف  رییس دولت باکودر گفتگو با هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به تعلق تاریخی هفده شهر قفقاز  به ایران اذعان کرد و از ایران در خواست کرد که منطقه قفقاز را حفظ کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان فروپاشی شوروی و رهایی اراضی قفقازی ایران از تسلط روسیه – که با انعقاد عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای از ایارن جدا شده بود – مسولیت ریاست جمهوری را برعهده داشت ، به واسطه روابط  دولتی و حتی شخصی خود با مسولان سیاسی جمهوری های رها شده از تسلط روسیه ارتباطات زیادی داشت و کمکهای خاصی نیز به این افراد و جمهوری های رها شده انجام می داد.

هاشمی رفسنجانی در تازه ترین گفتگوی  مطبوعاتی خود ، گوشه ای از دیدگاههای سران برخی جمهوری های  استقلال یافته را درباره ایران فاش کرد ، مسایلی که در کتابهای خاطرات هاشمی ذکر نشده اند و شاید جزو اسرار به شمار می روند.

 

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی، هاشمی رفسنجانی در آخرین گفتگوی خود با فصلنامه مطالعات بین المللی به تمایل حیدر علی اف ( از کارگزاران دیرینه حزب کمونیست و سازمان ک گ ب شوروی ) برای الحاق جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) به ایران اشاره کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دوره ریاست جمهوری خود گفت : سران برخی کشورهای مشترک‌المنافع بهترین دوستان من بودند و حامی آنها پس از استقلال، جمهوری اسلامی ایران بود که در زمان دولت من بود." "آقای نیازوف که کشورش مرکز مهم گاز منطقه است به من می‌گفت که شما بیایید گاز ترکمنستان را معامله کنید و در اختیار شما باشد تا این بحث‌ها پیش نیاید. در حال مذاکره بودیم که عمر دولت من تمام شد و دیگران دنبال نکردند."

هاشمی رفسنجانی افزود : در تاجیکستان، در قزاقستان، با این عظمت، اسرارشان را به ما می‌گفتند. چون آنها مرکز مهم فضایی شوروی سابق بودند. به علاوه مراکز مهم موشک‌های ده کلاهکی که به سمت دنیا نشانه گرفته بودند در آنجا بود و همه اینها را می‌گفتند که چه کار می‌کنند و با ما مشورت می‌کردند.

در این گفتگو که از طریق خبرگزاری فارس نیز منتشر شده ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کشورهای ایجاد شده در اراضی قفقازی ایران گفت :واقعاً در شمال ایران در قفقاز، گرجستان و جمهوری آذربایجان، صمیمی‌ترین دوست ما بودند." "در جمهوری آذربایجان در یک جلسه رسمی که خبرنگاران هم حضور داشتند، آقای حیدر علی‌اف به من گفت که هفده شهر قفقاز متعلق به شماست و باید اینها را حفظ کنید. ما با شما هستیم."

شایان ذکر است  پس از فروپاشی شوروی ، وضعیت فلاکت بار اقتصادی جمهوری های  نوپیدا مانند ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) و ترکمنستان و ... را در برگرفت به حدی که در آن زمان حیدر علی اف که عنوان حاکم نخجوان ( رییس مجلس عالی نخجوان ) فعالیت داشت ، سوخت مورد نیاز خودروی خود را پیدا نمی کرد و سوخت مورد نیاز وی  و منطقه نخجوان را جمهور یاسلامی ایران تامین  می کرد. علاوه بر این ، وضعیت فلاکت بار اقتصادی و گرانی سرسام آور و از سوی دیگر فروپاشی مراکز اقتصادی و غارت آنها توسط مسولان ، موجب شیوع قحطی در این مناطق شده بود و در این وضعیت ، جمهوری اسلامی ایران میلیونها تن مواد غذایی و گندم به صورت رایگان به مردم اراضی قفقازی هدیه می کرد. حیدر علی اف هر هفته یا دوهفته یکبار در تبریز و تهران حضور می یافت . در این وضعیت حیدر علی اف خواستار الحاق مناطق قفقازی به ایران بود و به حقایق تاریخی مانند تعلق هفده شهر قفقاز به ایران ، آشکارا و در حضور خبرنگاران اعتراف می کرد ، اما  حیدر علی اف بعد از پیوند با امریکا و صهیونیسم و در اختیار قرار دادن منابع انرژی کشور در اختیار شرکتهای غربی  تحت عنوان  « قرار داد قرن »  و در حقیقت فروش امتیاز 80 در صد باقیمانده کشور به غرب و صهیونیسم ، نه تنها از با دشمنان  اسلام و ایران به همکاری پرداخت ، بلکه حتی حقایق تاریخی مانند تعلق 17 شهر قفقاز به ایران را منکر شد . حیدر علی اف در حمله امریکا به افغانستان و عراق به طور کامل با جورج بوش ( ریس جمهور جنایتکار امریکا ) همکاری کرد و علاوه بر اینکه زمین و آسمان ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) را در اختیار نیروهای مسلح امریکا قرار داد ، صدها تن از سربازان ارتش باکو را برای کشتار مسلمانان به عراق و افغانستان اعزام کرد که عده ای از این نیروهای اشغالگر نیز کشته شدند. به پاس خدمات گسترده حیدر علی اف به امریکا و صهیونیسم ، دولتهای غربی از دستیبابی فرزند وی ( الهام علی اف ) به قدرت حمایت کردند و اکنون قریب 20 سال است که خانواده حیدر علی اف حاکمیت باکو را در اختیار گرفته و به طرز دیکتاتوری حکومت می کنند.

دولت باکو مواضع خود را همواره بر اساس سیاستهای غرب تنظیم میکند و دشمنی با مسلمانان افغانستان و عراق ، همکاری با صهیونیسم علیه مقاومت لبنان و فلسطین و تبلیغ علیه گروههای مقاومت ، دشمنی با نظام سوریه ، و فعالیت مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران بخصوص همکاری اطلاعاتی با امریکا و صهیونیسم ، حمایت از گروههای تروریست ضد ایرانی و تبلیغ علیه  ایران و تشیع و مرجعیت شیعه از اقدامات دایمی دولت باکو می باشد.

دولت الهام علی اف اخیرا  دهها تن از اسلامگرایان  ، روحانیون و فعالان هیاتهای مذهبی را دستگیر و زندانی کرده است.

 

دولت باکو باید مسولیت خود در ترور

 

دانشمندان هسته ای ایران را بپذیرد

 

روزنامه ینی مساوات ( مساوات نو ) چاپ باکو گزارشی درباره دستگیری گسترده فعالان دینی توسط دولت الهام علی اف و اقدامات ضد ایرانی این دولت منتشر کرد. در این گزارش آمده است:

موج جدیدی از حبس و بازداشتها درجمهوری آذربایجان آغاز شده است. طی چند روز اخیر بیش از20 نفر از اسلامگرایان در منطقه نارداران و نیز عده ای از دینداران  و روحانیون مناطق مختلف از جمله گنجه ، باکو ، لنکران ، جلیل آباد  ، سومقاییت و ... توقیف شده اند. از افراد بازداشت شده میتوان سیمور زینال اف ساکن باکو، حاجی مهدی محمداف رییس اتحادیه اجتماعی ارزشها، سهراب قلی اف ساکن سومقاییت، الهام علی اکبراف عضو حزب اسلامی شاخه گنجه و نیز دو روحانی به نامهای الهام و آصف علی اف، همچنین ایلقار علی اف روحانی «گوی تپه» از توابع جلیل آباد و یکی از دینداران به نام نادر علی اف و نیز آنار بایراملی خبرنگار کانال تلویزیونی "سحر" ایران و رامیل داداش اف راننده این کانال تلویزیونی نام برد که توسط ماموران امنیتی و پلیس بازداشت شده اند.

به گزارش واحد خبر حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، در ادامه گزارش روزنامه  مساوات نو آمده است : الهام علی اف متعاقب ارسال یادداشت اعتراض از سوی ایران به دولت باکو پیرامون همکاری اطلاعاتی دولت باکو با اسراییل در ترور دانشمندان هسته ای ایران ، طی سفر به بلژیک با مسوولان ناتو دیدار کرده است. وی همچنین پس از بازگشت به باکو عازم منطقه قبا شده و در بخش «قرمزی قصبه» با ساکنان یهودی این بخش دیدار کرده و به این شیوه نشان داده است که در مصاف بین ایران و غرب در کنار غرب قرار دارد.

روزنامه یئنی مساوات دستگیری اسلامگرایان توسط دولت باکو را به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده معرفی کرده و نوشته است :

سال گذشته نیز بر اساس یک سناریوی مشابه موجی از بازداشت دینداران در سطح جمهوری آذربایجان (ایران شمالی )آغاز شد. با اینکه عده ای از افراد بازداشت شده مدتی پس از دستگیری آزاد شدند، ولی اغلب آنها طی محاکمه های ساختگی  به حبس های طویل المدت محکوم شدند. علیرغم آنکه اغلب دینداران اکنون به اتهام حمل اسلحه و مواد مخدر زندانی هستند، ولی میتوان حدس زد که تا چند روز دیگر اتهامات دیگری علیه این افراد عنوان خواهد شد.

ناطق مفسر سیاسی در باکو معتقد است که حبس های اخیر باید از منظر تنش در مناسبات ایران و دولت باکو مورد تحلیل قرار بگیرد. وی با ابراز این عقیده که حبس های مزبور در بحبوحه اوجگیری تنش در مناسبات دو کشور انجام میگیرد، گفته است: « تنش سیاسی در مناسبات دو کشور که با اقدامات ضد ایرانی و غیرقابل قبول دولت الهام علی اف آغاز شده ،اکنون وارد فاز اقتصادی می شود. صدها کامیون ایرانی طی دفعات متعدد در مرز توسط مرزبانان باکو برای مدت طولانی توقیف شده اند. از سوی دیگر باید توجه داشت که متاسفانه جمهوری آذربایجان امروز به میدان مبارزه سرویسهای جاسوسی کشورهای خارجی علیه ایران مبدل شده است. تحت هر شرایطی که در نظر گرفته شود، این مایه تاسف است. زیرا این بدان معنا است که وقتی پایتخت باکو به میدان مبارزه این سرویسها مبدل شده، رویارویی و انفجارهایی که فردا بوقوع خواهد پیوست، نه در تل آویو پایتخت اسراییل، بلکه در باکو روی خواهد داد. از اینرو، کشیدن مساله به این سطح، از بیخ اشتباه است».

عاکف حمید اف تحلیلگربرجسته سیاسی در باکو در این باره می گوید : اینکه فعالان اسلامی و یا کسانی که علاقه دارند احکام اسلام را در زندگی خود اجرا کنند ، توسط سرویسهای امنیتی دولت باکو دستگیر می شوند با هیچ منطقی سازگار نیست و اینگونه دستگیریها نه تنها نفعی برای دولت نخواهد داشت بلکه اسلامگرایان را برای ادامه مسیر درست خود مصمم خواهد کرد.اینکه دولت مساجد را تخریب می کند و شهروندان را تحت فشار و آزار قرار می دهد تا به مسجد نروند ، یا از حجاب اسلامی استفاده نکنند و نماز نخوانند و روزه نگیرند و از عزاداری در ایام محرم خودداری کنند ، یک سیاست قرون وسطایی است.

عاکف حمید اف در پاسخ به این سوال که منابع دولتی اعلام می کنند که اسلامگرایان به جرم مواد مخد ر یا نگهداری سلاح و مهمات دستگیر شده اند و در محافل خصوصی میگویند که اسلامگرایان به دلیل اینکه تحت تاثیر ایران هستند دستگیر شده اند ، گفت : دستگیری انسانها به این دلیل که تحت تاثیر ایران و انقلاب اسلامی قرار گرفته اند با هیچ منطق و قانونی جز منطق دیکتاتوری یا منطق سفارش دستگیریها از خارج سازگار نیست. در جمهوری آذربایجان ، انسانهای متعددی تحت تاثیر روسیه ، ترکیه ، انگلیس ، صهیونیسم و امریکا هستند ، شبکه تلویزیونی وابسته به حکومت تحت تاثیر آشکار صهیونیسم و حکومت ضد بشری اسراییل ، گزارشهای زیادی به نفع این حکومت ضد بشری پخش می کنند ، چرا اینها دستگیر نمی شوند؟

حمید اف افزود : همه می دانند که ارتباط امنیتی و اطلاعاتی گسترده ای میان دولت باکو و رژیم صهیونیستی برقرار است و همکاری باکو با این رژیم در پروژه های ضد ایرانی از جمله ترور دانشمندان هسته ای ایران غیر قابل انکار است ، چرا که عامل ترور دانشمند هسته ای ایران ، بعد از دستگیری با دلایل کامل سفر خود به باکو و اینکه تجهیزات لازم را در فرودگاه باکو از افسر موساد دریافت کرده اثبات کرده است و به همین دولت باکو در موضع انفعالی و شرم آوری قرار گرفته است و به جای پذیرفتن مسولیت و تغییر سیاستهای اشتباه خود ، با اتخاذ تاکتیک فرار به جلو ، دامنه تبلیغات علیه ایران همسایه و دستگیری فعالان اسلامی و آزادیخواهان را گسترش داده است.

بیانیه اتحادیه روشنفکران ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان

درباره دستگیری گروهی اسلامگرایان :

 

دولت باکو تا کی به ساز بیگانگان خواهد رقصید ؟

به دنبال بازداشت گسترده اسلامگرایان توسط دولت باکو از جمله بازداشت دو خبرنگار سیمای آذری سحر شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی ، اتحادیه روشنفکران جمهوری آذربایجان ( ایران شمالی ) بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است : «خبر بازداشت آنار بایراملی خبرنگار نمایندگی شبکه تلویزیونی «سحر» جمهوری اسلامی ایران در باکو باعث نگرانی شدید ما شد. ما نامبرده را بعنوان یک بنده مومن خداوند که مردم و کشور خود را دوست دارد، می شناسیم. شک نداریم که این بازداشت به معنی مستقیم این کلمه سفارشی، مغرضانه و دارای انگیزه سیاسی می باشد».

به گزارش واحد خبری حرکت آزادیبخش ایران شمالی ، در این بیانیه همچنین آمده است: «جای بسی تاسف است که امروز بیان حقایق، دفاع از عدالت و نیز زندگی عادلانه و با معنویت درجمهوری آذربایجان ( ایران شمالی )به امری خطرناک و قابل پیگرد و مجازات تبدیل شده است. کسانی را که چنین طرز زندگی شرافتمندانه ای را برای خود انتخاب کرده اند، به چشم دشمن قسم خورده می بینند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، آنها معرض تعقیب و انتقاد قرار می گیرند ، شکنجه شده و حتی کشته می شوند. ماموران جنایتکار دولت باکو گمان می کنند که می توانند به جیب هر کسی تریاک بیاندازند و به او تهمت بزنند. آنها می پندارند که می توانند هر کسی را که حاضر به مدح دولت نمی شوند و سینه شان را در مقابل سیل دروغ و ریاکاری در کشور سپر کرده اند، دستگیر و محاکمه کنند، اراده شان را بشکنند و به آنها توهین بکنند...و ناجوانمردانه اعلام کنند که جرم این افراد قاچاق مواد مخدر و نگهداری سلاح و مهمات است ، اتهامی که در باره همه فعالان دینی از سوی دولت دیکتاتوری الهام علی اف تکرار می شود.

ما بر این عقیده هستیم که بازداشت آنار بایراملی و راننده خودروی خبرنگاری و نیز گروهی از دینداران بی گناه حمله ای مستقیم به ارزشهای دموکراتیک است. زیرا حقوق و آزادی های بشر، آزادی بیان و اعتقادات دینی بار دیگر توسط دشمنان این آزادی ها زیر پا گذاشته می شود. صد حیف که کشور ما اگر چه ظاهرا مستقل است ، ولی هنوز هم آزاد نیستیم . 

ما قاطعانه خوستار آزادی فوری آنار بایراملی و سایر دینداران بازداشت شده ای هستیم که به اتهامهای ساختگی و منطبق با اتهامزنی های دستگاه جاسوسی دوره شوروی دستگیر شده اند. ما نهادهای امنیتی و انتظامی دولت باکو  را به رعایت قوانین  و انصراف از عادت رقص کردن به ساز بیگانگان، فرا می خوانیم. »

هلال محمداف سردبیر نشریه " صدای تالش " همچنان زندانی است.

 

هلال محمداف سردبیر نشریه " تولیشی صدو " (صدای تالش ) که یک سال پیش به اتهام " حمل مواد مخدر !" دستگیر شده همچنان در زندان باکو بسر میبرد.

هلال محمداف نویسنده و روزنامه نگار تالش که در سال 1384 نیز همراه با دانشمند برجسته تالش " نوروز علی محمداف " دستگیر شده بود ، بعد از شهادت نوروز علی محمداف در زندان باکو از اتهامات " جاسوسی و خیانت به خلق ! " تبرئه و آزاد شد اما با پیگیری فعالیتهای خودبرای انتشار نشریه " صدای تالش " مجددا دستگیر و زندانی  گردید و این بار اتهام وی " حمل مواد مخدر " اعلام شد.

هلال محمداف در نامه ای که از طریق وی قدر بیرون از زندان منتشر شده ، از رفتار حیوانی ماموران الهام علی اف درباره خود سخن گفته است. این نویسنده تالش ،تشنه و گرسنه نگه داشتن و ضرب و شتم زندانی را از امور رایج در زندانهای باکو برشمرده است.

شایان ذکر است ، دولت باکو سالهاست که تلاش می کند ، قوم کهن تالش را که جمعیت آن در ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) بیش از یک میلیون نفر و در مقایسه با کل چمعیت اندک این کشور ، چشمگیر است ، از ترکیب جمعیتی کشور حذف کند و به همین دلیل اجازه انتشار حتی یک نشریه یا برنامه رادیویی و یا کتاب به زبان تالشی به شدت با واکنش دولت نژادپرست باکو روبرو می شود. نوروز علی محمداف دانشمند و زبان شناس برجسته تالش و بنیانگذار نشریه " صدای تالش " و نیز فرزند وی کامران محمداف توسط دولت باکو به شهادت رسیدند و پیش بینی میشود " هلال محمداف " نیز توسط دولت باکو به شهادت برسد ، طی ماههای اخیر افراد متعددی از فعالان اسلامی و فرهنگی در زندانهای باکو به شهادت رسیده اند که شهید واقف عبدالله یف معاون حزب اسلامی از جمله این افراد است.

 

دستگیری گروهی جوانان باکو

به اتهام طرفداری از ایران

 

 

 

رسانه های باکو از محاکمه 22 تن از جوانان مسلمان ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان ) به اتهام همکاری با ایران خبر دادند.

نشریات باکو به نقل از مقامات امنیتی اتهام جوانان مسلمان زندانی شده را " همکاری با ایران " اعلام کردند.

نشریه دانشجویی " صدای اسلام " که توسط دانشچویان اسلامگرای باکو منتشر میشود ، طی خبری نوشت : دستگیری فله ای و گروهی جوانان اسلامگرا توسط دولت باکو به اتهام تکراری " همکاری با ایران "  موضوعی است که دهها با ر توسط دستگاههای امنیتی تشکیلات  الهام علی اف تکرار شده است. این روند از دوره حکومت حیدر علی اف آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. هر سال به طور متناوب دو سه بار جوانانی که فعالیتهای دینی ( مانند حضو ردرمساجد ، تشکیل هیاتهای عزاداری ، آموزش قرآن کریم ، تحصیل علوم دینی و ...)  دارند ، توسط پلیس و دستگاه امنیتی الهام علی اف دستگیر میشوند و بعد از چندی اعلام می شود که دستگیر شدگان با ایران همکاری داشته اند. همکاریی که مقامات باکو از اعلام آن همواره خودداری می کنند اما ما اعلام می کنیم : ما از طریق آموزش علوم دینی در قم با ایران ارتباط داریم ، چرا که تحصیل علوم دینی توسط دولت باکو در کشور ممنوع اعلام شده است. ما رساله های مراجع تقلید و کتابهای علمای دین مانند شهید مطهری را ازایران به کشور وارد کرده ایم و متهم به همکاری با ایران هستیم . ما مهر و تسبیح و سجاده از ایران وارد کشور کرده ایم و به این ترتیب جرمی نابخشودنی مرتکب شده ایم. ما علمای دینی را دوست داریم و این در قانون الهام علی اف جرم است . ما به همکاری و مزدوری الهام علی اف و سایر مقامات باکو به رژیم صهیونیستی اعتراض کرده ایم و متهم به همکاری با ایران شده ایم.

نشریه صدای اسلام " اسلام سسی " افزوده است: جمهوری آذربایجان به دلیل شیعه بودن مردم آن و به علت یکسان بودن فرهنگ و تاریخ و ادبیات آن با ملت ایران ، همواره در معرض هجوم فرهنگی و سیاسی امریکا و رژیم صهیوینستی قرار دارد . آنها همواره از این هراس دارند که جمهوری آذربایجان به ایران ملحق شود و به همین دلیل تلاش میکنند ، تبلیغات ضد ایرانی در فضای جمهوری آذربایجان که در واقع ایران شمالی است ، موج بزند.

این نشریه افزود : مقامات باکو اعلام کرده اند که جوانان مسلمان دستگیر شده می خواستند درباره سفارتخانه های رژیم صهیونیستی و امریکا در باکو حملات تروریستی طراحی کنند ، اگر مقامات باکو مصاحبه های سالهای گذشته خود را ازیاد نبرده باشند ، بایستی بدانند که این پنجمین گروه جوانان دستگیر شده طی سالهای اخیر است که به تلاش برای طراحی حمله به سفارتخانه های رژیم صهیونیستی و امریکا متهم میشوند ، آیا واقعا طراحی حمله به سفارت رژیم صهیونیستی بعد از چند سال هنوز به پایان نرسیده است ؟ آیا واقعا حمله به سفارت رژیم اشغالگر قدس در باکو برای مسلمانان کار سختی است ؟

عاکف حمید اف تحلیلگر سیاسی در باکو درباره دستگیری گروهی جوانان اسلامگرا گفت : دولت باکو و نیز امریکا و رژیم صهیونیستی ، جریان اسلامگرا بخصوص جوانان فعال این جریان را خطری بزرگ برای خود ارزیابی میکند ، جوانان اسلامگرا طی اتفاقاتی که طی سه سال اخیر رخ داد ، مانند عزاداری در ایام محرم ، بزرگداشت مناسبتهای دینی مانند سالروز رحلت پیامبر اسلام و حضرت فاطمه زهرا (س) و روز قدس ، با جسارت تمام در خیابانهای باکو در مقابل چشم مردم حاضر شدند و ایجاد رعب و وحشت توسط پلیس و نیروهای امنیتی نتوانست آنهارا از حضور در خیابانها بازدارد ، به همین دلیل سرکوبهای دولت نیز بیشتر شده است و دستگاه امنیتی تلاش دارد اغلب جوانان جریان اسلامگرا را زندانی کند.

وی گفت : مطابق اعلام تشکلهای اجتماعی 250 تن از جوانان اسلامگرا زندانی هستند و علاوه بر اینها رهبران حزب اسلام زنیز زندانی شده اند که اخیرا معاون حزب اسلامی یعنی آقای واقف عبدالله یف در زندان به شهادت رسید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرهاد عظیم زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر